Πολιτική Απορρήτου

1.Εισαγωγή

Η εταιρία με την επωνυμία «ΜΙΚΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Τ. ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΤΣΑΚΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω, οδός Αγίας λαύρας 16, Τ.Κ. 12244, καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας η «Εταιρεία» , λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή των χρηστών και των επισκεπτών στον διαδικτυακό της ιστότοπο http://clinicagiaeirini.gr και στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/agiaeiriniclinic/και αναλαμβάνει να συμμορφωθεί πλήρως με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (καλούμενα εφεξής και χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας τα «Προσωπικά Δεδομένα» ).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (καλούμενη εφεξής και χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας, η «Πολιτική» ) καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του διαδικτυακού ιστότοπου http://clinicagiaeirini.gr και των λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/agiaeiriniclinic/ ιδιοκτησίας της.

Η Εταιρείαείναι ιδιοκτήτρια και δικαιούχος του διαδικτυακού ιστότοπου http://clinicagiaeirini.gr και των λογαριασμών που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/agiaeiriniclinic/ καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς.

Η παρούσα Πολιτική, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου http://clinicagiaeirini.gr και των λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αναφέρετε τους λογαριασμούς), οι οποίοι δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος http://clinicagiaeirini.gr και οι λογαριασμοί που διατηρεί η Εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/agiaeiriniclinic/, δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους ή λογαριασμούς τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας. Με τη χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου http://clinicagiaeirini.gr και των λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/agiaeiriniclinic/ καθώς και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα.

2.Προσωπικά Δεδομένα

Στα Προσωπικά Δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας (emails), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας – υπολογιστή – smartphone – tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (logfiles, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

3.Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται

Επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα Προσωπικά σας δεδομέναστα πλαίσια της σύννομης, και σύμφωνα με το σχετικό Νομοθετικό & Κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως για τους Ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας αλλά και στα πλαίσια της επικοινωνίας / υποστήριξης / πληροφόρησής σας καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Εταιρείας μας

 

4.Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με την συγκατάθεσή σας

Η Εταιρεία μας, θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας, για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία (την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ήτοι:

  • Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων σας στα πλαίσια των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών μας
  • Για την πληροφόρησή σας σχετικά με υπηρεσίες της Εταιρίας μας / απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας.
  • Για λόγους συμμόρφωσης της Εταιρείας μας,με τον ισχύον νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο ιδίως ως προς την τήρηση αρχείου ιατρικών δεδομένων.
  • Για την ανάλυση επισκεψιμότητας του διαδικτυακού μας ιστότοπου http://clinicagiaeirini.gr και των λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/agiaeiriniclinic/ και τη βελτίωση της εμπειρίας σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες μας ή/και γενική ενημέρωση.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που λαμβάνετε από μας.

 

5.Απαραίτητη επεξεργασία και προαιρετική επεξεργασία (για τον διαδικτυακό ιστότοπο http://clinicagiaeirini.gr )

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν στον διαδικτυακό ιστότοπο http://clinicagiaeirini.gr απαιτούν την παροχή εκ μέρους σας των Προσωπικών Δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των μηνυμάτων και των αιτημάτων σας. Τα δεδομένα αυτά σημειώνονται με αστερίσκο [*]. Εάν δεν επιθυμείτε να τα παράσχετε, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα μηνύματα / αιτήματά σας.

Αντίθετα, ορισμένα πεδία ενδέχεται να παρέχουν τη δυνατότητα παροχής Προσωπικών Δεδομένων που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας: η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι προαιρετική και η μη υποβολή τους δεν έχει καμία συνέπεια.

 

6.Δεδομένα περιήγησης

Εάν επισκεφτείτε απλώς τον διαδικτυακό Ιστότοπο http://clinicagiaeirini.gr η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο Ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον Ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνετε στον Ιστότοπο) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ή για την ταυτοποίηση των χρηστών. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες, από τη φύση τους, μπορούν να επιτρέψουν στην Εταιρεία να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους.

Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω του Ιστότοπου. τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

 

7.Αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική, έχει στόχο να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία.

Η Εταιρία μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Η Εταιρία μας προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία μας.

 

8.Τρόποι συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η Εταιρία μας συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα σας, με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

  • όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση για πληροφόρηση / προσφορά υπηρεσίας
  • όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή ανανεώνετε τις προτιμήσεις αυτές
  • όταν επισκέπτεσθε τον διαδικτυακό μας ιστότοπο http://clinicagiaeirini.gr μέσω των οποίων συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser).

9.Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Η Εταιρία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο Προσωπικά Δεδομένασας, για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Η Εταιρία μας διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με το ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, ιδίως αυτό που αφορά τουςιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας αλλά και την λοιπή νομοθεσία (π.χ. φορολογική), βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων

 

10.Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ ο διαδικτυακός ιστότοπός μας http://clinicagiaeirini.gr χρησιμοποιεί “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρηστών μας.

Με τη χρήση του δικού μας διαδικτυακού ιστότοπου ( http://clinicagiaeirini.gr), συμφωνείτε με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. GoogleAnalytics, Facebook socialplug-ins, Google+ κλπ. (στα οποία δεν υφίσταται ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχος εκ μέρους της Εταιρίας μας) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

 

11.Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους

Η Εταιρία μας δεν είθισται να διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τον Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο ή όταν λειτουργούμε ως «ενδιάμεσοι» και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε μία υπηρεσία μας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι Εποπτικοί/ Κρατικοί Φορείς (πχ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΑΠΔΠΧ κλπ.) όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία / κανονισμούς ή/και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των Πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.).

Στην Εταιρία μας, επιλέγουμε αξιόπιστους Συνεργάτες και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη νόμους περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

 

12.Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι), συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

 

13.Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίας Λαύρας 16, Αιγάλεω 12244,

 

14.Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία μας στις 12/04/2019 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου http://clinicagiaeirini.gr και των λογαριασμών που διατηρεί η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/agiaeiriniclinic/ μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.